Vanaf 1 oktober 2019 heeft Praktijk ConScientia een cliëntenstop van voorlopig 3 maanden.

U kunt zich aanmelden voor behandeling bij Praktijk ConScientia door telefonisch contact op te nemen of door een email te sturen. Het streven is dat u binnen 2 dagen een reactie ontvangt en dat uw eerste gesprek binnen 3 weken na aanmelding plaatsvindt. Het is van belang dat u een verwijsbrief van uw huisarts heeft en deze meeneemt naar het eerste gesprek, samen met een geldig identiteitsbewijs.

Mocht u door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak kunnen komen, wilt u dit dan 24 uur van tevoren laten weten? Indien dit niet gebeurd, ontvangt u een rekening met het zgn. ‘no-show’ tarief van € 30,00.

Mocht er sprake zijn dat ik door calamiteiten, ernstige ziekte of overlijden mijn werk niet meer kan doen, dan kunt u zich wenden tot Indigo / GGZ Drenthe te Emmen. Of u kunt in overleg met uw huisarts elders uw behandeling voortzetten. Indien mogelijk wordt dan zo spoedig mogelijk een overdracht van uw lopende behandeling geregeld.

Er wordt alle aandacht besteed aan de kwaliteit van zorgverlening. Mocht u desondanks klachten hierover hebben dan kunt u dit altijd melden. Graag bespreek ik deze dan met u en er wordt gezocht naar een passende oplossing. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot klachtenfunctionarissen van Klacht & Company en desgewenst een geschillencommissie. Beide kunnen worden ingeschakeld via de beroepsvereniging NIP.

Nettie Borst-den Breejen
GZ psycholoog
Sideriusstraat 16, 7841 KA Sleen
T: 06 – 309 633 08
E: praktijkconscientia@gmail.com